De partner voor de
bouw­materialen­handel

Verwerkingsadvies spekbanden

Spekbanden worden veelal toegepast in combinatie met metselwerk. De uitzettingscoëfficiënten van metselwerk en beton zijn niet gelijk. Dit verwerkingsadvies is daarom met name bedoeld om spanningen ten gevolge van temperatuursveranderingen te voorkomen.

Verwerking

  • Bij verder opmetselen de bovenzijde afdekken met folie. Op de folie, die aanhechting op de band voorkomt, kan de volgende laag metselwerk koud of op metselspecie worden aangebracht.
  • Door de folie ruim over de voorzijde te laten hangen, wordt de band beschermd tegen vervuiling door valspecie.
  • Voor het aanbrengen van het laatste voegwerk boven de band de folie verwijderen (D).
  • In verband met de uitzettingscoëfficiënt de lengtes beperken tot 1500 mm.


De banden plaatsen op, danwel onderkauwen met, AB-mortel. Dit is een gemodificeerde mortel die verschillen in uitzetting opvangt terwijl de aanhechting gegarandeerd blijft.

Voor de aansluiting van de banden op andere materialen kan gekozen worden voor een open voeg of een blijvend flexibele kitvoeg.

Een open stootvoeg (zie A) dient minimaal 5 mm breed te zijn.

Voor een kitvoeg op een rugvulling (zie B) is de voegbreedte minimaal 10 mm.