De partner voor de
bouw­materialen­handel

Verwerkingsadvies stalton lateien

Technische gegevens

De lateiconstructie wordt gevormd door de voorgespannen latei en enige lagen metselwerk. De functie van de voorgespannen latei is tweeledig, namelijk: 

1) Gedurende de uitvoering vormt de latei een onderslag waarop het metselwerk wordt aangebracht.

2) In de definitieve constructie dient de voorgespannen latei voor het opnemen van de buigtrekspanningen, terwijl het hiermee samenwerkende metselwerk de buigdrukspanning opneemt. De schuifspanningen ten gevolge van de dwarskracht worden opgenomen door de metselmortel en het metselwerk.

Door de samenwerking tussen latei en metselwerk mogen er in de samenwerkende lagen van het bovenliggende metselwerk geen dilataties of lateislabben toegepast worden.

Verwerking

  • Opleglengte 150 mm bij een dagmaat kleiner dan 2000 mm, 200 mm bij een dagmaat groter dan 2000 mm.
  • Wij adviseren om de latei op oplegvilt of folie te plaatsen.
  • De lateien tijdens verharding van de benodigde metselwerklagen ondersteunen met een maximale h.o.h. afstand van 1200 mm.
  • De benodigde metselwerklagen metselen in mortel met een samenstelling van 1 volumedeel cement, 0,5 volumedeel kalk en 4,5 volumedelen scherp zand.
  • In de specie geen luchtbelvormer gebruiken.
  • Metselstenen altijd met specie direct op de latei aanbrengen.
  • Na voldoende verharding van het metselwerk de tijdelijke ondersteuning verwijderen.