De partner voor de
bouw­materialen­handel

Verwerkingsadvies raamdorpels

Raamdorpels worden veelal toegepast in combinatie met metselwerk. De uitzettingscoëfficiënten van metselwerk en beton zijn niet gelijk. Dit verwerkingsadvies is daarom met name bedoeld om spanningen ten gevolge van temperatuursveranderingen te voorkomen. De raamdorpels plaatsen op, danwel onderkauwen met, AB-mortel. Dit is een gemodificeerde mortel die verschillen in uitzetting opvangt terwijl de aanhechting gegarandeerd blijft.

Verwerking

  • Raamdorpels aanbrengen in een laag AB Mortel van tenminste 10 mm dik.
  • In verband met de uitzettingscoëfficiënt de lengtes beperken tot 1500 mm.
  • Voor de aansluiting van de raamdorpels onderling een kitvoeg aanbrengen op rugvullling. Deze voegbreedte dient minimaal 10 mm te zijn.

Voor de aansluiting van de dorpels op andere materialen kan gekozen worden voor een open voeg of een blijvend flexibele kitvoeg.

Een open stootvoeg (zie A) dient minimaal 5 mm breed te zijn.

Voor een kitvoeg op een rugvulling (zie B en C) is de voegbreedte minimaal 10 mm.