De partner voor de
bouw­materialen­handel

Verwerkingsadvies mortels

AB Mortel

Waar materialen met een verschillende uitzettingscoëfficiënt bij elkaar worden gebracht, kunnen spanningen ontstaan. Ook beton en steen worden veel in combinatie gebruikt en zijn verschillend in ­uitzetting. De gevolgen in de vorm van losliggende afdekbanden, dorpels en dergelijke zijn alom bekend. Dit probleem lost u op met Nehobo AB-mortel.

Toepassing

Nehobo AB-mortel wordt gebruikt voor het stellen c.q. plaatsen op steenachtige ondergrond van afdekbanden, raam­dorpels, spekbanden, schoorsteenplaten en dakranden.

Eigenschappen

De hiervoor genoemde producten worden vrijwel altijd geplaatst in of op metselwerk­. AB-mortel is een elastische specie die uitzettingsverschillen tussen beton en steen opvangt. De hechting is, bij een juiste verwerking, gegarandeerd. Dit in tegenstelling tot metselspecie die meestal loskrimpt en scheuren in metselwerk kan veroorzaken. Met AB-mortel brengt u een duidelijk verbetering van de constructie tot stand.

Verwerking

De mortel laat zich eenvoudig als specie verwerken. Aanwijzigingen voor gebruik staan op alle zakken vermeld. Bij afdekbanden waarop geen hekwerk wordt gemonteerd is een verdere verankering aan het metselwerk veelal niet nodig. De kleefkracht van de mortel, aan beton zowel als aan steen, voorkomt loskrimpen. Ook na langere tijd.

OS Mortel

Toepassing

Voor het ondersabelen en het vullen van de stelruimte onder kolommen, balkon- of galerijplaten en consoles.

Eigenschappen

Nehobo OS-mortel heeft een hoge drukvastheid (B65) en is daardoor zeer geschikt voor het vullen van de ruimte tussen elementen.

Giet Mortel

Toepassing

Voor het vullen van ruimten tussen gains, ribbuizen (of tubes) en stek-einden waar een momentvaste verbinding tot stand moet worden gebracht.

Eigenschappen

Nehobo Gietmortel is zeer plastisch en in staat kleine ruimten afdoende te vullen. Druk- en trekspanningen kunnen, door de goede aanhechting en hoge drukvastheid van de mortel, goed in de betondelen worden overgebracht. De mortel is krimparm.

Verwerking

Na het aanbrengen van voorzieningen die het terug- of weglopen van de mortel voorkomen kan de mortel in de te vullen ruimte worden gegoten.

SBR Mortel

Toepassing

Voor het dichtpoetsen en inwassen van prefab- of in het werk gestorte betonelementen.

Eigenschappen

Nehobo SBR-mortel is elastisch en krimparm.

Verwerking

De mortel is aan te brengen met plamuurmes of spons. Luchtbellen e.d. kunnen zo worden dichtgepoetst waardoor een strak en gesloten oppervlak ontstaat.

RX Mortel

Toepassing

Voor het dichtzetten en afwerken van sparingen t.b.v. hijsvoorzieningen (kogelkopsparingen). De mortel is ook geschikt voor reparatie van kleine beschadigingen.

Eigenschappen

Nehobo RX-mortel hecht goed in schone betonsparingen. De mortel is krimparm, drukvast en voldoende slijtvast bij toepassing in loopvlakken.

Verwerking

Het te vullen oppervlak dient schoon en vetvrij te zijn. Voor het aanbrengen en afwerken kan een troffel of spaan worden gebruikt.