De partner voor de
bouw­materialen­handel

Verwerkingsadvies afdekbanden

Oplegging

Afdekbanden worden veelal toegepast in combinatie met metselwerk. De uitzettingscoëfficiënten van metselwerk en beton zijn niet gelijk. Dit verwerkingsadvies is daarom met name bedoeld om spanningen ten gevolge van temperatuursveranderingen te voorkomen.

Daar waar geen verankering van de afdekbanden wordt vereist, de banden aanbrengen op AB-mortel. Deze gemodificeerde mortel vangt verschillen in uitzetting op, terwijl de aanhechting gegarandeerd blijft.

Verwerking

  • Afdekbanden aanbrengen in een AB Mortel van tenminste 10 mm dik.
  • In verband met de uitzettingscoëfficiënt de lengtes beperken tot 1500 mm.
  • Een open voeg (zie A), dient minimaal 5 mm breed te zijn. Voor een kitvoeg op een rugvulling (zie B), is de voegbreedte minimaal 10 mm.

Als de afdekbanden worden verankerd door middel van draadeinden, de conische gaten afwerken met NeHoBo Reparatiemortel (krimparm en vorstbestendig).

Voor de aansluiting van de afdekbanden onderling of op andere materialen kan gekozen worden voor een open voeg of een blijvend flexibele kitvoeg.

Eventuele vochtkering ter plaatse van afdekbanden, bijvoorbeeld in de spouw, is afhankelijk van de toepassing en bouwkundige detaillering en daarom geen onderdeel van dit advies.