GD

Technische gegevens

Verwerking
  • Randafwerking van vloer of wand moet recht en haaks zijn uitgevoerd.
  • Er kan maximaal 10 mm uitgevuld worden. Moet er meer uitgevuld worden, dan contact opnemen met Nehobo voor eventuele herberekening en bekijken van alternatieven.
  • Uitvullen uitsluitend met kunststof vulplaten (dik 2 - 4 - 10 mm).
  • Ter plaatse van geveldragers tegen kanaalplaatvloeren de open ruimten achter rug console en onder bovenlip uitvullen met krimpvrije mortel.
  • Onder het horizontale been (hoeklijn) van de geveldrager dient overal een open ruimte van minimaal 3 mm aanwezig te zijn.
  • De lintvoeg aan de voorzijde dient voldoende flexibel te zijn voor de optredende vervormingen.
  • Bij geveldragers waarvan de h.o.h.-afstand van de consoles groter is dan 750 mm de hoeklijn onderstempelen tussen de consoles.
  • Bij geveldragers waarvan de uitkraging meer dan 300 mm bedraagt, de hoeklijn op 50 mm van het eind onderstempelen.
  • De onderstempeling verwijderen als het buitenspouwblad over een hoogte van de h.o.h.-afstand of twee keer de lengte van de uitkraging of 10 lagen metselwerk is uitgehard.
  • Het metselwerk altijd rechtstreeks, dus koud, op de hoeklijn plaatsen, niet uitvullen met specie maar op hoogte stellen met de consoles.
De verankering dient altijd met een momentsleutel te worden aangedraaid. Hierbij gelden de volgende aandraaimomenten:
Ankerrail:
M10 - 15 Nm
M12 - 25 Nm
M16 - 60 Nm
Chemisch anker:
M12 - 40 Nm
M16 - 80 Nm
Spreidankers:
M12 - 25 Nm
M14 - 50 Nm
verwerking

Details
detail


Dilataties
Het maken van dilataties bij de geveldragers dient altijd in overleg met Nehobo te geschieden. Zorg ervoor dat de eerste laag spouwankers direct boven de hoeklijn wordt gepositioneerd.
Vormmogelijkheden
staal6 staal2
staal1 staal3
staal4 staal5