Z

Belasting gegevens

Beton C45/55
E’b =
 
36,0 kN/mm2
Voorspanstaal, ø6 FeP 1670
Ep =
200,0 kN/mm2
Milieuklasse: X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XF1 en XS1
Maximale belasting Qrep (incl. e.g.) in kN/m1
breedte
100
120
150
hoogte
150
185
250
310
370
185
250
310
370
185
250
310
370
500
Max. overspanning
dagmaten in meters
                           
1,0
29,1
35,9
47,7
59,6
70,6
41,9
55,5
68,1
80,9
47,9
65,1
80,9
99,7
135,9
1,2
24,8
30,6
40,6
50,8
60,1
35,7
47,3
58,1
68,9
40,8
55,4
68,9
84,9
115,8
1,4
20,6
26,7
35,4
44,3
60,1
31,1
41,2
50,6
60,0
35,6
55,4
60,0
74,0
100,8
1,6
16,2
26,7
31,3
39,2
46,4
24,6
36,5
44,8
53,2
29,5
42,8
53,2
65,5
89,3
1,8
13,0
20,2
28,1
35,2
41,6
19,8
32,7
40,2
47,7
23,8
38,4
47,7
58,8
80,2
2,0
10,7
16,6
25,5
31,9
37,8
16,3
28,9
36,5
43,3
19,6
33,7
43,3
53,3
72,7
2,2
9,0
16,6
23,3
29,2
34,5
13,6
24,2
33,3
39,6
16,4
28,2
39,6
48,8
66,5
2,4
7,6
11,8
20,9
26,9
31,8
11,6
20,5
30,0
36,5
13,9
24,0
34,2
45,0
61,3
2,6
6,6
10,2
18,0
24,9
29,5
9,9
17,7
25,8
33,8
12,0
20,6
29,4
41,7
56,8
2,8

8,8
15,6
21,9
27,5
8,6
15,4
22,4
30,5
10,4
17,9
25,6
38,2
53,0
3,0

7,7
13,7
19,2
25,8
7,6
13,5
19,7
26,8
9,1
15,7
22,4
33,5
49,6
3,2

6,8
12,1
17,0
24,0
6,7
11,9
17,4
23,7
8,1
13,9
19,8
29,7
46,7
3,4

6,1
10,8
15,1
21,3
6,0
10,6
15,5
21,1
7,2
12,4
17,6
26,4
43,9
3,6
9,7
13,5
19,1
9,5
13,9
18,9
11,1
15,8
23,7
39,3
3,8
8,7
12,2
17,2
8,6
12,5
17,0
10,0
14,3
21,3
35,4
4,0
7,9
11,1
15,6
7,8
11,3
15,4
9,1
12,9
19,3
32,1
4,2
7,2
10,1
14,2
7,1
10,3
14,0
8,2
11,8
17,6
29,2
4,4
6,6
9,2
13,0
6,5
9,4
12,8
7,5
10,7
16,1
26,7
4,6
6,0
8,4
11,9
5,9
8,7
11,8
6,9
9,9
14,8
24,5
4,8
7,8
11,0
8,0
10,8
9,1
99,7
22,6
5,0
7,2
10,1
7,4
10,0
8,4
99,7
20,8
Milieuklasse: X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XF1 en XS1
Maximale belasting Qrep (incl. e.g.) in kN/m1
breedte
214
250
300
hoogte
185
250
310
370
185
250
310
370
185
250
310
Max. overspanning
dagmaten in meters
                     
1,0
73,4
98,0
121,1
144,0
83,7
111,2
136,6
162,1
102,7
136,2
167,2
1,2
62,6
83,5
103,2
122,7
71,3
94,7
116,3
138,1
87,5
116,0
142,4
1,4
54,5
72,7
89,8
106,9
62,1
82,5
101,3
120,2
76,2
101,0
124,1
1,6
44,1
64,4
79,6
94,6
52,5
73,1
89,7
106,5
61,9
89,5
109,9
1,8
35,6
57,8
71,4
84,9
42,3
65,6
80,5
95,6
49,9
80,3
98,6
2,0
29,2
50,9
64,8
77,0
34,8
59,5
73,0
86,7
41,0
71,3
89,4
2,2
24,5
42,6
59,3
70,5
29,1
51,6
66,8
79,3
34,3
59,7
81,8
2,4
20,8
36,2
52,9
65,0
24,7
43,8
61,6
73,1
29,2
50,7
73,3
2,6
17,9
31,1
45,5
60,2
21,3
37,7
55,2
67,8
25,1
43,6
63,0
2,8
15,5
27,0
39,5
53,9
18,5
32,7
48,0
63,2
21,8
37,9
54,8
3,0
13,6
23,7
34,7
47,2
16,2
28,7
42,1
57,2
19,1
33,2
48,1
3,2
12,0
21,0
30,7
41,8
14,3
25,4
37,2
50,6
16,9
29,4
42,5
3,4
10,7
18,7
27,3
37,2
12,8
22,6
33,1
45,1
15,0
26,2
37,8
3,6
16,7
24,5
33,3
20,3
29,7
40,4
23,4
33,9
3,8
15,1
22,0
30,0
18,3
26,8
36,4
21,1
30,6
4,0
13,7
20,0
27,2
16,5
24,2
33,0
19,1
27,7
4,2
12,4
18,2
24,8
15,1
22,1
30,0
17,4
25,2
4,4
11,4
16,6
22,6
13,8
20,2
27,4
15,9
23,0
4,6
10,4
15,2
20,8
12,6
18,5
25,2
14,6
21,1
4,8
14,0
19,1
17,0
23,2
19,5
5,0
13,0
17,7
15,7
21,4
18,0


Latei hxb mm
Max. opneemb.
moment (breuk)
Mu in kNm
Max. toelaatbare
dwarskracht
Vrep in kN
Reprsentatief
moment (max.)
Mrep in kNm
150x100
9,5
19,6
5,7
185x100
14,8
22,9
9,2
250x100
27,5
31,7
17,1
310x100
41,4
40,1
24,3
185x120
17,4
27,7
10,6
250x120
30,0
36,3
17,7
310x120
43,0
44,4
25,2
185x150
20,7
32,8
12,8
250x150
28,3
41,5
17,3
310x150
40,7
51,1
24,6
185x214
26,7
46,6
16,0
250x214
45,6
60,6
27,9
310x214
67,1
73,7
41,5


Algemeen bij gebruik tabellen:

De opneembare momenten zijn veldmomenten, de lateien kunnen geen steunpuntsmoment opnemen. Onjuist gebruik van de tabellen valt niet onder verantwoordelijkheid van NeHoBo. Alleen geldig voor situaties waarbij de latei links en rechts wordt opgelegd.