ZBB

Technische gegevens

Oplegging
Voor het bepalen van de lengte van de oplegging dient u aan te houden:
  • overspanning <2000 mm: opleglengte = 200 mm
  • overspanning‚ ≥2000 mm: opleglengte = 250 mm.
Afwijkingen van deze regel dienen per geval berekend te worden.
De lateien opleggen op drukvast oplegvilt.Boven de latei dient glijvilt of dpc-folie te worden aangebracht, over de gehele lengte.

Ter plaatse van de opleggingen van de latei dienen voorzieningen te worden getroffen zodanig dat uitzetting van de latei geen spanning in het metselwerk veroorzaakt (zie afbeelding).

Bij het niet beschikbaar stellen van gegevens in de vorm van tekeningenen/of belastingen, is de constructieve verantwoordelijkheid voor de aannemer.

oplegging

Details
detail


vooraanzicht