VR

Technische gegevens
Verwerking
Deze vorstranden zijn met name bruikbaar bij funderen op zandgrond (op staal) (zie 1).

De randen worden waterpas en op hoogte gesteld (zie 2).

Voordat de vloer wordt gestort dienen de vorstranden onderling te wordengekoppeld door middel van de aangebrachte voorzieningen (zie 3), danwel de geroerde grond aanvullen zodanig dat de vorstranden tijdens het storten van de vloer niet gaan wijken (zie 4).

sa